O nas

Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina” powstało w 2003 roku. Nasze cele to:

 • wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Koronowo,
 • działalność na rzecz ochrony zabytków,
 • promowanie aktywnego, ekologicznego trybu życia,
 • promowanie walorów turystycznych Gminy Koronowo,
 • pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,
 • współpraca z władzami gminy, powiatu i województwa oraz innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą na rzecz rozwoju turystyki,
 • inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, pokazów,
 • popieranie wspólnych inicjatyw z wykorzystaniem historii oraz walorów turystycznych Ziemi Koronowskiej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 • organizowanie szkoleń dla osób realizujących cele Stowarzyszenia,
 • współpraca ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób wypoczywających na terenie Gminy Koronowo.

Naszym największym przedsięwzięciem i osiągnięciem jest bez wątpienia organizowany w 2010 roku już po raz ósmy Festyn Cysterski i Inscenizacja Bitwy pod Koronowem. Ta edycja z uwagi na okrągłą 600-ną rocznicę miała wyjątkowy rozmach.Niestety w kolejnych latach Stowarzyszenie nie było w stanie unieść ciężaru organizacji tak dużej imprezy i obecnie Organizatorem imprezy jest Burmistrz Koronowa i Urząd Miejski w Koronowie a impreza zmieniła nazwę na Jarmark Cysterski i Inscenizacja Bitwy pod Koronowem.

Tu do pobrania deklaracja: Deklaracja członkowska i STATUT SZCZĘŚLIWEJ DOLINY.