Miesięczne archiwum: Sierpień 2012

Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 8 sierpnia 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Koronowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina”.

W trakcie zebrania Członkowie Zarządu:

  1. Jacek Suszczyński
  2. Magdalena Wiaterska
  3. Janusz Kozikowski

złożyli rezygnację z pracy w Zarządzie Stowarzyszenia.

Na ich miejsce w wyniku wyborów powołano:

  1. Andrzej Probant
  2. Rafał Wąsowicz
  3. Filip Sieradzki.

Ustępującym dziękujemy za dotychczasowy wkład rozwój Stowarzyszenia, a nowowybranym życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pełnienia funkcji.